destekar, hayata destek olmak isteyenlerin alışveriş noktasıdır. destekar’ın tüm ‘kâr’ı hayata destek olmaktır. Oluşturduğu sosyal tasarım (st) pazarıyla hem tüketiciyi hem de üreticiyi birer ‘destekar’ olmaya davet eder; alışverişinizi herkes için daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürür.
destekar, bir Hayata Destek Derneği markasıdır. destekar, tüm çalışmalarının Hayata Destek Derneği faaliyetleri ile örtüşmesine özen gösterir; kurduğu tüm işbirliklerinde derneğin ilke ve politikalarına uygun hareket eder. destekar’ın tüm ürünleri, farklı disiplinlerde yetenekli tasarımcıların afetten etkilenen insanlar ya da onların gündemleriyle buluşmalarından doğar. destekar’ın tüm tasarımları, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar’dan bir veya birden fazlasına yaklaşmaya hizmet eder.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar